Mask-42.001 Grunderna i att maskinista (6 sv)
[ Remove from Plan ] [ Cancel Handout Order ] [ Admins ]
 PYNJARKVÄLLAR:
 Cancel registration L  
tor 18-> Maskinistkoppin
  
1.12.-31.5.
    5/0
 MASKINISTKEIKKOR: 
Enligt behov

Föreläsare: Maskinister av varierande phisighetsgrad
Innehåll: Studieperiodens syfte är att skapa en bra insikt och kunskapsbotten för maskinistära uppgifter, så som dejourering och utvecklande av grunkor. Studieperioden är uppbyggd av en valfri mängd pynjarkvällar. De viktigaste behandlade teman är grunderna i underhåll och användande av audiovisuell utrustning, idekläckning samt allmänna reparationer i experimentell anda.
Examina: Ett antal projektarbeten och maskinistkeikkor fördelade enligt den enskilde maskinistens tycke. Kursens innehåll bestäms noggrannare av kursens deltagare.
Litteratur: Varierande
Förkunskaper: Nej, men ett visst intresse för grunkor och pynjande är en förutsättning för framgångsrikt utförande. Testa dig själv på Masks hemsidor.
Hemsida: http://mask.tf.hut.fi/mask
Tilläggsinformation: Torsdagen 8.12 håller maskinisteriet en inofficiell inskrivningskväll kl.18 framåt i masknistkoppin. Häng med då!
Studie program: 2006
Föreläsningstermin: vår höstmaskinistchef@tf.hut.fi
Tue Oct 28 21:44:32 EET 2005 / User2